Home

Partners

Certificaten

Contact

Vacatures

Foto's

Duijts Infra is een groeiend bedrijf in het aanleggen en monteren van diverse diciplines in de infrastructuur.

De belangrijkste constante in de ontwikkeling van telecommunicatie is de voortdurende verandering.
Nieuwe technieken maken steeds meer mogelijk. Regeren is daarbij vooruitzien.
De norm van vandaag is wellicht voor morgen al te traag.
Een dergelijke complexiteit vraagt om een veelzijdige en betrouwbare partner.
Wij helpen u laveren tussen haalbaarheid en hype in het realiseren van uw netwerkambities.
En door oog te hebben voor uw huidige én toekomstige communicatie behoeftes streven we een
duurzame samenwerking na. Dat maakt ons tot de partner voor opdrachtgevers in Nederland.
We voeren onze werkzaamheden uit op een veilige en efficiente manier.
Hierbij houden we proactief rekening met het milieu. Om dit te toetsen hanteert Duijts Infra
een bedrijfsvoeringssysteem dat voldoet aan de eisen van ISO 9001 en VCA